Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Pracownia Badań nad Dziejami KUL
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-3193
Sala:BU-560 (Kampus Główny » Biblioteka Uniwersytecka » piętro 5)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Pracownia Badań nad Dziejami KUL
ul. ul. Chopina 27
20-023 Lublin