Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów - Prac. Grafiki Komputerowej
Wydział:Biblioteka Uniwersytecka
Telefon:445-3146
Sala:BU-305 (Kampus Główny » Biblioteka Uniwersytecka » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów - Prac. Grafiki Komputerowej
ul. ul. Chopina 27
20-023 Lublin