Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Pracownia Konserwacji Zbiorów Zabytkowych
Wydział:Biblioteka Uniwersytecka
Telefon:81-445-3131
Sala:BU-403 (Kampus Główny » Biblioteka Uniwersytecka » piętro 4)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Pracownia Konserwacji Zbiorów Zabytkowych
ul. ul. Chopina 27
20-023 Lublin