Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów
Wydział:Biblioteka Uniwersytecka
Telefon:81-445-3128
Sala:BU-303 (Kampus Główny » Biblioteka Uniwersytecka » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Oddział Reprografii i Digitalizacji Zbiorów
ul. ul. Chopina 27
20-023 Lublin