Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Administracji II - C i CP
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:C-05 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 0)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Administracji II - C i CP
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin