Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dział Administracji Obiektami KUL
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:GG-316 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Administracji Obiektami KUL
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin