Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Duszpasterstwo Akademickie
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:GG-01 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro -1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Duszpasterstwo Akademickie
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin