Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Biuro Komisji NSZZ "Solidarność"
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:C-354 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Biuro Komisji NSZZ "Solidarność"
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin