Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:GG-013 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro -1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin