Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Scena Plastyczna KUL
Wydział:Pion Naukowo - Dydaktyczny
Telefon:81-445-0
Sala:GG-02 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro -1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Scena Plastyczna KUL
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin