Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Żeńskich Domów Studenckich
Wydział:Obszar Administracyjno - Usługowy
Telefon:81-445-0
Sala:AŻ-16 (Kampus Konstantynów » Dom Studencki Żeński Konstantynów 1D » piętro 0)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Żeńskich Domów Studenckich
ul. ul. Konstantynów 1D
20-708 Lublin