Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Wydawnictw Krajowych
Wydział:Biblioteka Uniwersytecka
Telefon:81-445-0
Sala:BU-05 (Kampus Główny » Biblioteka Uniwersytecka » piętro -1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Wydawnictw Krajowych
ul. ul. Chopina 27
20-023 Lublin