Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekretariat Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:WMP-314 (Kampus Konstantynów » Budynek WNŚiNOZ-Budynek dydaktyczny nr 2, ul. Konstantynów 1,,H'' » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekretariat Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin