Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dział Spraw Pracowniczych
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:GG-142 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Spraw Pracowniczych
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin