Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:C-550 (Kampus Główny » Collegium Jana Pawła II » piętro 5)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin