Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Dział Projektów Naukowych
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:CTW-16 (Kampus Główny » Centrum Transferu Wiedzy » piętro 0)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dział Projektów Naukowych
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin