Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Planowania i Realizacji Inwestycji i Remontów
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:CTW-214 (Kampus Główny » Centrum Transferu Wiedzy » piętro 2)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Planowania i Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin