Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja - Biuro Rekrutacji
Wydział:Pion Administracyjny
Telefon:81-445-0
Sala:CN-004 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro 0)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja - Biuro Rekrutacji
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin