Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Modelowania Matematycznego
Wydział:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Telefon:81-445-0
Sala:WMP-305 (Kampus Konstantynów » Budynek WMIiAK » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Modelowania Matematycznego
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin