Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Kształtowania Przestrzeni
Wydział:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Telefon:81-445-0
Sala:WMP-802 (Kampus Konstantynów » Budynek WMIiAK » piętro 3)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Kształtowania Przestrzeni
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin