Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Sekcja Magazynów Bibliotecznych
Wydział:Biblioteka Uniwersytecka
Telefon:81-445-0
Sala:BU-104a (Kampus Główny » Biblioteka Uniwersytecka » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Magazynów Bibliotecznych
ul. ul. Chopina 27
20-023 Lublin