Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Instytut Filozofii
Wydział:Pion Naukowo - Dydaktyczny
Telefon:445-4386
Sala:GG-036 (Kampus Główny » Gmach Główny » piętro -1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Filozofii
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin