Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Instytut Filozofii
Wydział:Wydział Filozofii
Telefon:81-445-0
Sala:CN-P05 (Kampus Główny » Collegium Norwidianum » piętro -1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Filozofii
ul. Al. Racławickie 14
20-950 Lublin