Struktura wydziałów

[+] Wydział Teologii
[+] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
[+] Wydział Filozofii
[+] Wydział Nauk Humanistycznych
[+] Wydział Nauk Społecznych
[-] Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
    [-] Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
        [+] Katedra Analizy Matematycznej
        [-] Katedra Informatyki Stosowanej [Dane adresowe]
            dr Krzysztof Bartyzel 
            mgr Krzysztof Buszowski 
            mgr Michał Horodelski 
            dr Joanna Kapusta 
            mgr inż. Krzysztof Król 
            Ks. mgr Jakub Lasyk 
            dr inż. Rafał Lizut 
            mgr szt. Paweł Łuciuk 
            dr Viktor Melnyk, prof. KUL 
            dr Marcin Płonkowski 
            mgr Dorota Pukacz 
            prof. dr hab. Pavel Urbanovich 
            mgr inż. Kamil Zieliński 
        [+] Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu
        [+] Katedra Modelowania Matematycznego
        [+] Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu
        [+] Katedra Sztucznej Inteligencji
        [+] Katedra Społecznych i Humanistycznych Podstaw Architektury Krajobrazu
        [+] Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki
    [+] Instytut Nauk Biologicznych
    [+] Pielęgniarstwo (roboczo)
[+] Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli