Seminarium magisterskie (seminarium) - 2023/2024

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - Vacat
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kierunek studiów:Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr VII