Funkcjonalna gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska (konwersatorium) - 2023/2024

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - Vacat
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Kierunek studiów:Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia) - Semestr III