dr Kinga Strycharz-Bogacz - Praktyki zawodowe (dowolna instytucja kultury)