dr Andrzej Gładysz - Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego