dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL - Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego