dr hab. Tomasz Rokosz prof. KUL - Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego