Wykład gościnny - VISITING PROFESSOR (wykład) - 2022/2023

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - Vacat
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Kierunek studiów:Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr IX