dr hab. Hanna Witczak prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej