dr hab. Tomasz Sienkiewicz prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej