Ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz - Przygotowanie pracy magisterskiej