dr hab. Piotr Telusiewicz - Przygotowanie pracy magisterskiej