dr hab. Wojciech Staszewski prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej