dr hab. Marek Dobrowolski - Przygotowanie pracy magisterskiej