dr hab. Andrzej Herbet prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej