dr hab. Jacek Widło prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej