dr hab. Wojciech Lis prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej