Ks. dr hab. Włodzimierz Broński prof. KUL - Przygotowanie pracy magisterskiej