Praktyki studenckie (praktyki) - 2022/2023

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marek Smarzewski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 160
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów:Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr IX; Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) - Semestr IX