Ks. dr hab. Tomasz Moskal prof. KUL - Historia Kościoła: wiek XIX i XX, cz. 1