Nowe trendy rozwojowe we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej (konwersatorium) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - Vacat
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 60