Polska i jej sąsiedzi w okresie monarchii piastowskiej (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - Vacat
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 15