System bazodanowy ZOSIA i archiwa w internecie (laboratorium) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Robert Derewenda
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski