Liturgika bizantyjska: Eucharystia (konwersatorium) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Stefan Batruch
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski