Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marta Buk-Cegiełka
Organizator:Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Dział Kształcenia - zajęcia organizowane centralnie
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski