The personalistic education (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - Vacat
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30