Psychologia społeczna i komunikacji (wykład) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Stanisław Mamcarz
Organizator:Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Dział Kształcenia - zajęcia organizowane centralnie
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski