Język angielski w komunikacji zawodowej: wypowiedź ustna B1-B2 (ćwiczenia) - 2021/2022

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Agnieszka Turska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Germańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski